เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (372)

วันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏิ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดตู้แบ่งปันสุข ร่วมด้วยบุคลากร และแม่บ้าน คนงาน มรร.บางคล้า เพื่อการแบ่งปันอาหารให้แก่กันและกัน ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นมกล่อง ขนม ไข่ไก่ และน้ำดื่ม โดยได้นำตู้แบ่งปันสุขมาจัดวางไว้ด้านหน้าร้าน 7-eleven มรร.บางคล้า และประชาชนสามารถนำอาหารไปใส่วางไว้ในตู้เพื่อแบ่งปันอาหารให้กับชาวบ้านที่ขาดแคลน ในการนี้มีชาวบ้านผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เดินทางไปหยิบอาหารที่ตู้แบ่งปันสุขกันอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 5 พ.ค. 2563 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ให้สัมภาษณ์และถ่ายทำคลิปวีดีโอเผยแพร่แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ภายใต้ชื่อ “ฉะเชิงเทราโมเดล” ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” มาใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะมีช่องทางรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อของประเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และอัพเดตที่สุด ผ่านการตรวจสอบค่าสีความเสี่ยงของตนเองแล้ว และยังช่วยแสดงวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ใช้งานแต่ละคน และประเมินได้ว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยง แล้วปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางหรือบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ทุกคนสามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” จะมีการแจ้งเตือนหากพบผู้ป่วยรายใหม่ที่เคยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้ใช้แอปพลิเคชั่นนี้อีกด้วย โดยมีทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และทีมงาน csr โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตร "กลุ่มช่วยกัน" อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำในครั้งนี้

วันที่ 30 เม.ย. 63  เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการ ขายทอดตลาดบ้านพักอาจารย์พร้อมรื้อถอน จำนวน 22 หลัง ใช้วิธีขายทอดตลาดด้วยการยื่นซองเสนอราคา โดยยึดถือผู้เสนอราคาสูงสุด ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ ซึ่งผู้ที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัทสุนันท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เทรด์ดิ้ง โดยยื่นซองเสนอราคา จำนวน 1,070,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาท)

ราชนครินทร์เร่งขับเคลื่อนการจัดทำสื่อผ่านระบบออนไลน์ RRU to Learn เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ ด้วยการสนับสนุนของพลังราชนครินทร์

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกคณะเพื่อวางแผนการทำงาน 9 steps to success สู่การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์และรวบรวมรายละเอียดรายวิชา และ baseline ของทุนเดิมในการพัฒนา 2) รวบรวมเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งคู่มือและคลิป VDO 3) ประชุมหนุนเสริม supporting teams ของสำนักวิทยบริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและทีมจากคณะที่เข้มแข็งร่วมสนับสนุน 4) สนับสนุนการอบรมผ่านการจัดการอบรมออนไลน์เพื่อเติมเต็มและหนุนเสริมการพัฒนาของอาจารย์ผู้สอน 5) สนับสนุนระบบคลินิครายบุคคลสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ จองเวลาการเข้าร่วม case by case 6) การสนับสนุนการจัดทำสื่อออนไลน์และเผยแพร่สื่อและเครื่องมือการจัดทำอย่างต่อเนื่อง 7) อบรมการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ RRU to Learn 8) อำนวยความสะดวกในการใช้สื่อการเรียนรู้และระบบเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 9)ระบบการสอบถามข้อสงสัย ข้อคำถาม และการตอบคำถาม

ขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน ท่านรองอธิการบดีทุกท่าน ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี สำนักวิทยบริการ สำนักส่งเสริมวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอน ร่วมผลึกกำลังที่เข้มแข็งเร่งเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ "ทุกคนเหนื่อยกันหน่อย แต่ทุกคนพร้อมที่จะไปด้วยกัน"

"รับสถานการณ์ในยุคการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีต้องเรียนรู้ เปลี่ยนตัวเองให้ทัน"

"เราต้องสู้ด้วยกัน"

 


วันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 15.00 น. หน่วยงานอาคารสถานที่ ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรค บริเวณอาคารสำนักงาน และบริเวณพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 นอกจากนี้หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ยังได้ดำเนินการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร รวมถึงนักศึกษาและประชาชนที่มาติดต่องานยังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Friday, 13 March 2020 21:09

MissTransStarRRU2019

Written by

ผลการประกวด Miss Trans Star RRU 2019
ชนะเลิศ RRU 10 "ใหม่" ชาคิยา สังฆวาส
รองชนะเลิสอันดับ1 RRU 08 "เบลล์" ณิชานันท์ ตัณฑิกุล
รองชนะเลิศอันดับ2 RRU 05 "โมน่า" เอสเตฟานี่ เกรย์นันเดส
Miss Popular Vote RRU02 "จีจี้" แองจีน่า หวัง
สำหรับการประกวดMiss Trans Star RRU 2019 จัดขึ้นภายในงาน"ปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562" หรือ Activity Show2019 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนเพศทางเลือก ตัวแทน LGBT ทั้งปวงให้มีเวทีแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 11 คน

Page 6 of 27
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search