เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

เพลงมาร์ช วิดีทัศแนะนำมหาวิทยาลัย

เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย

วิดีทัสน์แนะนำมหาวิทยาลัย

© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search