เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ติดต่อมหาวิทยาลัย

 

   422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง 

   จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

   โทรศัพท์ 038-500-000 โทรสาร 038-810-337
    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  lineat0
    
 
 
 
แผนที่การเดินทาง

 
 
 
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search