เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Image

คู่มือการมือการใช้งาน

แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) การปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from home)
และการประชุมออนไลน์ (Online meeting)

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search