เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประกาศเกี่ยวกับทุนการศึกษา

   
ประกาศทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  รายละเอียด 
ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมและสันบสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด 
 ประกาศทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2)  รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1  รายละเอียด
ประกาศให้ทุนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 รายละเอียด
ประกาศทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1  รายละเอียด
 ประกาศทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับที่ 2)  รายละเอียด
ประกาสกำหนดระยะเวลาในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4  รายละเอียด
ประกาศทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3  รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2  รายละเอียด

 

 

© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search