เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (372)

วันที่  2 มี.ค. 63  เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมพิธีเปิดงาน“มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว” ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน และมีนางบุญมี ศรีสุข นายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2563 รวม 7 วัน 7 คืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างคับคั่ง

วันที่  26 ก.พ. 63  เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพและงานจัดหางานเชิงรุกเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Chachoengsao Jobfair 2020 เพื่อให้ประชาชนที่ประสงค์หางานทํา ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ได้เลือกตําแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตน ได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการ จํานวนมากในคราวเดียวกัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 23 ก.พ. 63  เวลา 05.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน “ราชนครินทร์ Run For Love” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ 80 ปี รวมไปถึงยังเป็นการหาทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกทางหนึ่ง โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 1,000 คน

วันที่ 20 ก.พ. 63 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อ.วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ร่วมสมัยและนิทรรศการ “ไปตามเส้นทางศิลปินแห่งชาติอาจารย์ประเทือง เอมเจริญ” ที่จะจัดระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ โดยมี นิทรรศการผลงานศิลปินแห่งชาติ (อ.ประเทือง เอมเจริญ) และผลงานศิลปินระดับชาติ และเสวนาทางศิลปะ เรื่อง “ชีวิตและผลงานสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยของ อ.ประเทือง เอมเจริญ และแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมงานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น” และการอบรมปฏิบัติการ”ทัศนศิลป์แบบร่วมสมัย “ ณ บริเวณชั้น 1 และ 3 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 19 ก.พ. 63  เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ราชนครินทร์ห่วงใย ใส่ใจป้องกันโคโรนาไวรัส” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการป้องกัน ตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ รวมไปถึงเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการผลิตเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ณ ห้องการะเกด

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "ราชภัฏ" และดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 14 ก.พ. 2563 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา จำนวนกว่า 3,000 คน เข้าร่วมในพิธี โดยหลังจากประธานในพิธีเจิมมงคลให้แก่ผู้อัญเชิญตราประจํามหาวิทยาลัย และผู้เชิญเครื่องราชสักการะ ขบวนอันเชิญตราสัญลักษณ์ ได้เคลื่อนเข้าสู่สนามกีฬา เพื่อประกอบพิธีถวายบังคมของนักศึกษาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อนที่จะกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานตราพระราชลัญจกรฯเป็นตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ จากนั้นนายกองค์การนักศึกษา ได้นำนักศึกษา ถวายบังคม และกล่าวคำปฏิญาณตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นอกจากนี้ยังมีพิธีน้อมรำลึกด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และการจุดเทียนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และร่วมร้องเพลง “ราชภัฏสดุดี”และเพลงมาร์ชราชนครินทร์ สำหรับ“วันราชภัฏ” จะตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดี ด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถือว่าเป็นวันราชภัฏ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัย และถือเป็นการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเช่นกัน “คำว่า “ราชภัฏ” ให้ความหมายที่กินใจ ความว่า “คนของพระราชา…ข้าของแผ่นดิน”


 

วันที่ 13 ก.พ. 63​ เวลา 11.00 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์​ ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​กิจการนักศึกษา​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการแนะแนวและการให้การปรึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ ต่อจากนั้นได้ทำพิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษา (Counseling Room) ณ ห้องบุญบันดาล 6 ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์

วันนี้ ( 12 ก.พ. 63 ) เวลา 15.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง หลังคณะกรรมการเลือกตั้งได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 12 ก.พ. 2563 มาตั้งแต่เวลา 07.30 จนถึงเวลา 15.00 น. จึงได้ปิดหีบเลือกตั้ง และนับคะแนน

#ซึ่งผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง)
หมายเลข 1.นายนพพร ขุนค้า ได้ 318 คะแนน
หมายเลข 2.นายศรีไพบูลย์ จันทร ได้ 83 คะแนน

#ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯประเภทคณาจารย์สังกัดคณะ (ทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง)
คณะครุศาสตร์
หมายเลข 1.นายพอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ได้ 43 คะแนน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลข 1.นายสุรพงษ์ แก่นมณี ได้ 20 คะแนน
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเลข 1.นายภาคภูมิ ลบถม ได้ 38 คะแนน
คณะวิทยาการจัดการ
หมายเลข 1.นางสาวรัชฎาพร วงษ์โสพนากุล ได้ 17 คะแนน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลข 1.นายระพีพัฒน์ ศรีมาลา ได้ 50 คะแนน

#ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯประเภทคณาจารย์ประจำทั่วไป (ทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง)
หมายเลข 1.นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิต ได้ 103 คะแนน
หมายเลข 2.นายณัฐที ปิ่นทอง ได้ 92 คะแนน
หมายเลข 3.นายวรุตม์ กิจเจริญ ได้ 104 คะแนน
หมายเลข 4.นายประยุทธ อินแบน ได้ 127 คะแนน

#ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯประเภทข้าราชการ (ทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง)
หมายเลข 1.นางพรพรรณ ดอนพนัส ได้ 122 คะแนน
หมายเลข 2.นายกิตติพงษ์ ทับพยุง ได้ 136 คะแนน
หมายเลข 3.จ.ส.ต.ธนากร ทองกล่อม ได้ 94 คะแนน
หมายเลข 4.นายเสรี จีนภักดี ได้ 92 คะแนน
หมายเลข 5.นายประภาส มาดะมัน ได้ 121 คะแนน
หมายเลข 6.นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล ได้ 130 คะแนน

วันที่ 12 ก.พ. 63  เวลา 07.20 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สนง.อธิการบดี รวมไปถึงคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อย ของหน่วยเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ก่อนที่ในเวลา 7.30 น. จะเปิดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากร ต่างทยอยเดินทางมาลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางคณะกรรมการเลือกตั้งได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 12 ก.พ. 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง และที่ห้องโถงชั้น 1 หน้าห้องหน่วยงานคลัง อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่ 7 ก.พ. 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันพระเมตตากัลยานิวัฒนา ประจำปี 2563 ณ อาคารรับเสด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผศ.เอนก เทพสุภรณ์กุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายประดิษฐ์ ไกรสร นายกอบต.หัวไทร นายประจักษ์ เอี่ยมศิริ อดีตกำนันตำบลหัวไทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี ซึ่งในพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดเตาเหล็ก มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบเนื่องด้วยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันครบรอบที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2543 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้น้อมรําลึกในพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงจัดโครงการทําบุญเนื่องในวันพระเมตตา กัลยาณิวัฒนา เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ รวมไปถึงเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเราให้คงอยู่สืบไป

Page 7 of 27
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search