เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 28 October 2020 16:24

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 13/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 28 ต.ค.​63 เวลา​ 9.00​ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 13/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และประชุมออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings

Read 455 times
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search