เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 30 October 2020 16:28

ประชุม คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 8/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 30 ต.ค.​63 เวลา​ 9.30​ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรม Zoom

Read 441 times
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search