เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 28 October 2020 16:26

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 28 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2563  ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 188 times
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search