เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 27 October 2020 16:30

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 4/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 26 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุกผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 78 times
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search