เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 30 October 2020 16:26

ประชุมรับฟังการนำเสนอการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop)

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  29 ต.ค. 63  เวลา 14.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สำนักงานอธิการบดี และ อ.สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop) จากตัวแทนบริษัท ที่ลงนามความร่วมมือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 451 times
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search