เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 30 October 2020 16:16

ประชุม การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 28 ต.ค. 63  เวลา 13.30-16.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์​ ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​ เป็นประธานในการประชุม การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 467 times
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search