เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 30 October 2020 16:22

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 10/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  29 ต.ค. 63 )เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ นายสุพจน์ สกุลธรรม เลขานุการอธิการบดี และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์  ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 10/2563 และประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 10/2563  ณ ห้องมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Read 410 times
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search