เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 30 October 2020 16:24

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  29 ต.ค. 63  เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ ห้องทำงานรองอธิการ ชั้น 5  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 233 times
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search