เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 18 September 2020 15:55

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  17 ก.ย. 63  เวลา 14.000 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 139 times
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search