เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 03 September 2020 20:47

ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 3 ก.ย 63 ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม รองคณบดีบริการวิชาการและวิจัย นำทีม คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ ถนนตรีรัตน์ อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี

Read 247 times
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search