เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 18 September 2020 15:56

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และ ผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดอบรม "โครงการวิศวกรสังคม (Social Engineer)

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่   17 ก.ย. 63  นางวัลยา วงณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์จักรกฤษณ์ ไชยเนตร บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และ ผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดอบรม "โครงการวิศวกรสังคม (Social Engineer) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศ" วันที่ 17-19 กันยายน 2563 กล่าวเปิดงานและให้โอวาทโดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

Read 241 times
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search