เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 22 October 2020 10:40

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 5 และในหลวงรัชกาลที่ 9

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 21 ต.ค. 63 เวลา 10.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

Read 551 times
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search