เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 19 October 2020 08:17

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( e-doc )

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 16 ต.ค. 63  เวลา 10.00 น. อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯเป็นประธานในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( e-doc ) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 1 ปี ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read 539 times
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search