เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Saturday, 10 October 2020 15:19

ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 7 ต.ค. 63 เวลา 13.00-16.30 น. คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายของ มหาวิทยาลัยในการทำงานเชิงพื้นที่ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

Read 562 times
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search