เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประกาศขายทอดตลาด

 

ขายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด กำหนดดูพัสดุที่ขายทอดตลาดและลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา


ขายทอดตลาดสโมสรอาจารย์พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 หลัง


ขายทอดตลาดบ้านพักอาจารย์พร้อมลื้อถอน จำนวน 22 หลัง


ขายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด ณ วันที่ 06/062562


ขายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด กำหนดดูพัสดุที่ขายทอดตลาดและลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ อาคารคหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา


ขายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาดจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด 17/07/2561


ขายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาดจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด 29/06/2561


 

จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาดจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด


ขายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด


ขายทอดตลาดบ้านพักพร้อมรื้อถอน จำนวน ๔ หลัง


 

© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search