Print this page
Tuesday, 27 October 2020 16:32

นำผู้อบรมในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานบริบทการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบประคับประคองตามสภาพจริง

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 26 ต.ค. 63 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา  สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ณัฐพร  สนเผือก  รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมไปถึงคณาจารย์ นำผู้อบรมในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานบริบทการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบประคับประคองตามสภาพจริง เพื่อเตรียมความพร้อม ในการฝึกงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ  รวมทั้งได้มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารให้กับผู้รับการสงเคราะห์ ที่ได้รับการบริจาคจากผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีจิตเมตตา ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read 274 times
Super User

Latest from Super User