Print this page
Tuesday, 20 October 2020 16:07

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  20 ต.ค.​63 เวลา​ 08.30​ น.  คณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับประกันสังคม ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันสังคม จ.ฉะเชิงเทรา มีนายโสภณ วงษ์เหรียญทอง นักวิชาการประกันสังคม 4 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 513 times
Super User

Latest from Super User