Print this page
Wednesday, 07 October 2020 16:25

โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ (วิชาสัมมนาภาษาอังกฤษ) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 5 ต.ค. 63  เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธ โรจนศิริ รองคณบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ (วิชาสัมมนาภาษาอังกฤษ) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมในโครงการ  สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งการนำไปใช้จริงในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้

Read 845 times
Super User

Latest from Super User