Print this page
Friday, 30 October 2020 16:22

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 10/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  29 ต.ค. 63 )เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ นายสุพจน์ สกุลธรรม เลขานุการอธิการบดี และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์  ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 10/2563 และประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 10/2563  ณ ห้องมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Read 196 times
Super User

Latest from Super User