เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 28 October 2020 16:25

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอเลื่อนเงินเดือนบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี 1/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 28 ต.ค.​63 เวลา​ 9.30​ น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอเลื่อนเงินเดือนบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี 1/2563 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 456 times
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search