เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 27 October 2020 16:32

นำผู้อบรมในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานบริบทการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบประคับประคองตามสภาพจริง

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 26 ต.ค. 63 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา  สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ณัฐพร  สนเผือก  รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมไปถึงคณาจารย์ นำผู้อบรมในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานบริบทการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบประคับประคองตามสภาพจริง เพื่อเตรียมความพร้อม ในการฝึกงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ  รวมทั้งได้มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารให้กับผู้รับการสงเคราะห์ ที่ได้รับการบริจาคจากผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีจิตเมตตา ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read 641 times
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search