เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 22 October 2020 16:27

ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 22 ต.ค. 63 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และสัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

Read 78 times
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search