เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 22 October 2020 10:49

โครงการกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 21 ต.ค. 63 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ วัดทางข้ามน้อย ในการนี้ได้รับความร่วมมือกับ อบต. หัวไทร ในการร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสา ทั้งการทำความสะอาดพื้นโบสถ์ และบริเวณโดยรอบวัด เก็บขยะวัดทางข้ามน้อย..

Read 521 times
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search