เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 22 October 2020 10:44

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลาง เพื่อพัฒนาเครื่องมือและคู่มือการดำเนินการวิจัย

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 21 ต.ค. 63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลาง เพื่อพัฒนาเครื่องมือและคู่มือการดำเนินการวิจัย โดยมีคณะทำงานและผู้วิจัยจากกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมและให้คำปรึกษา ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

Read 77 times
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search