Print this page
Monday, 19 October 2020 08:17

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( e-doc )

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 16 ต.ค. 63  เวลา 10.00 น. อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯเป็นประธานในการประชุมรายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( e-doc ) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 1 ปี ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read 568 times
Super User

Latest from Super User