เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 15 October 2020 08:19

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง "วิศวกรสังคม" สำหรับนักศึกษา

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 14 ต.ค. 63 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง "วิศวกรสังคม" สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องประชุม 11313 ชั้น 2 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า และขอขอบคุณทีมวิทยากร จากบริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด ที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้..

Read 239 times
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search