เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 15 October 2020 08:15

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 13 ต.ค. 63 เวลา 08.00 น.  อาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข รองผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยนายอุดม คุ้มภัย หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางปัญญารัตน์ สมศักดิ์ หัวหน้างานพัสดุ รวมไปถึงบุคลากรในสังกัด ร่วมวางพวงมาลา ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ณ ศาลาจตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Read 111 times
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search