เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 12 October 2020 16:17

ทอดกฐินสามัคคี ของมหาวิทยาลัยประจำปี 2563  ณ วัดบ้านกล้วย ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่   11 ต.ค. 63 )รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ของมหาวิทยาลัยประจำปี 2563  ณ วัดบ้านกล้วย ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดโดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมด้านประเพณีทางพระพุทธศาสตร์ ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีทอดกฐิน รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ในส่วนของยอดเงินทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น ซึ่งยอดทำบุญกฐิน ของมหาวิทยาลัย มียอดจำนวน 170,339 บาท  ในส่วนของยอดรวมทำบุญกฐินทั้งหมดมียอดเงินทั้งสิ้นจำนวน 465,528.25 บาท

Read 188 times
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search