เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 05 October 2020 16:24

โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษโครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  5 ต.ค. 63  เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธ โรจนศิริ รองคณบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ (วิชาสัมมนาภาษาอังกฤษ) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมในโครงการ  สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งการนำไปใช้จริงในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้

Read 128 times
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search