เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 05 October 2020 16:15

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ได้ทยอยเดินทางเข้ามารับบัตรนักศึกษา 

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 2 ตุลาคม 2563  เวลา 12.00 นักศึกษาชั้นปี 1 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ได้ทยอยเดินทางเข้ามารับบัตรนักศึกษา  ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 258 times
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search