เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 01 October 2020 08:27

ศึกษาดูงานด้านศิลปะและการออกแบบ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  30 ก.ย. 63 อ.อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ และ อ.ฐปนัท แก้วปาน ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 คน เข้าเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านศิลปะและการออกแบบ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเแลี่ยนเรียนรู้ งานด้านศิลปะและการออกแบบ สามารถนำความรู้มาบูรณาการและประยุกต์กับการเรียนการสอนได้

Read 676 times
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search