เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 01 October 2020 08:22

เปิดโครงการ เปิดโลกกิจกรรม 2020

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 30 ก.ย. 63 เวลา 10.30 น. อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ เปิดโลกกิจกรรม 2020 พร้อมด้วยนางวัลยา  วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ผุสดี  ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า..

Read 137 times
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search