เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 03 September 2020 20:45

อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลหนามแดง

Written by
Rate this item
(0 votes)

อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น อาจารย์โยธิน จี้กังวาฬ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ นักวิชาการศึกษา และนางสาวนวลลออ อนุสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ พร้อมด้วย อาจารย์พนัชกร เพชรนาค ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ อาจารย์พงศา รวมทรัพย์ และนักศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ ๒ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร อบรม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลหนามแดง (กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มทักษะ รักงานศิลป์) ในวันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหนามแดง ตำบลหนามแดง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read 183 times
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search