เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 01 September 2020 16:25

เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา ภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 31 ส.ค. 63 รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อ.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อ.ผุสดี ภุมรา รองคณบดี เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา ภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC) ระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

Read 141 times
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search