เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 31 August 2020 16:25

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรม วิชาการ งานวิจัย ในยุคอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 22-23 สิงหาคม และ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรม วิชาการ งานวิจัย ในยุคอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมย่อย อบรมทักษะความชำนาญทางด้านวิชาชีพทางเครื่องกล หลักสูตรงานกลึง ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญ ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

Read 150 times
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search