เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

  รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 13/2563 รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 12/2563  รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 9/2563 รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2563  รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2563  รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563 รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 รายละเอียด 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563 รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 รายละเอียด 
ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด 
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สายสนับสนุน ครั้งที่ 9/2562  รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 24/2562 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 23/2562 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สายสนับสนุน ครั้งที่ 7/2562  รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 22/2562 รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 21/2562  รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 8/2562  รายละเอียด 
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของหอพักนักศึกษา รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 19/2562  รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2562  รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 18/2562  รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2562  รายละเอียด 
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รายละเอียด  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 17/2562  รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 14/2562  รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2562 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง รายละเอียด 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2562 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ(เงินรายได้) ครั้งที่ 13/2562 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2562  รายละเอียด 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 (ฉบับแก้ไข) รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2562 รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2562 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2562 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2562 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 3/2562 รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2562 รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2561  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2561  รายละเอียด
 ประกาสผลการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 5/2561  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2561  รายละเอียด
 ประกาสผลการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2561  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2561  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2561  รายละเอียด
 ประกาสผลการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2561  รายละเอียด
 ประกาสผลการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561  รายละเอียด
 ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศผลการสอบแข่งขัน รายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงาน พนกงานมหาวิทยาลัย สายสันสนุน ครั้งที่ 3/2561   รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2561  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2561  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2561  รายละเอียด
 ประกาสผลการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง้ป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง  รายละเอียด
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561  รายละเอียด
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search