เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประกาศรับสมัครงาน

 

 ประกาศ ปี 2563  รายละเอียด  เริ่มรับสมัคร  ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 5/2563 รายละเอียด 19 ตุลาคม 2563 2 พฤศจิกายน2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 16/2563 รายละเอียด 19 ตุลาคม 2563 6 พฤศจิกายน2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 15/2563  รายละเอียด  12 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 4/2563 รายละเอียด  5 ตุลาคม 2563  30 ตุลาคม 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 14/2563  รายละเอียด  21 กันยายน 2563  5 ตุลาคม 2563 
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง  รายละเอียด  21 กันยายน 2563  15 ตุลาคม 2563
Recruitment for 'Foreign Lecturer' (One-year Contract)  Detail  1 September 2020   18 September 2020
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 13/2563 (ฉบับแก้ไข)  รายละเอียด     
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 13/2563 รายละเอียด 3 สิงหาคม 2563  17 สิงหาคม 2563 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 12/2563  รายละเอียด  3 สิงหาคม 2563  28 สิงหาคม 2563 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด 29 กรกฏาคม 2563  11 สิงหาคม 2563
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 11/2563 รายละเอียด     
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 11/2563  รายละเอียด  22 กรกฏาคม 2563  5 สิงหาคม 2563 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(เงินรายได้) ครั้งที่ 10/2563  รายละเอียด  9 กรกฏาคม 2563 23 กรกฏาคม 2563 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 9/2563  รายละเอียด  9 กรกฏาคม 2563  23 กรกฏาคม 2563 
Recruitment for 'Foreign Lecturer' (One-year Contract)  Detail   16 June 2020  15 July 2020
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 3/2563  รายละเอียด  26 มิถุนายน 2563  10 กรกฏาคม 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 8/2563  รายละเอียด  26 มิถุนายน 2563  10 กรกฏาคม 2563
 Recruitment for 'Foreign Lecturer' (One-year Contract) รายละเอียด  15 June 2020 19 June 2020 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 2/2563 รายละเอียด 10 มิถุนายน 2563  24 มิถุนายน 2563 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 6/2563  รายละเอียด 10 มิถุนายน 2563   24 มิถุนายน 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โคโรนา ครั้งที่ 2  รายละเอียด  1 มิถุนายน 2563   12 มิถุนายน 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 6/2563  รายละเอียด  18 พฤษภาคม 2563 16 มิถุนายน 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 5/2563  รายละเอียด  18 พฤษภาคม 2563 16 มิถุนายน 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 1/2563  รายละเอียด  14 พฤษภาคม 2563  28 พฤษภาคม 2563 
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โคโรนา รายละเอียด  13 พฤษภาคม 2563  22 พฤษภาคม 2563
Recruitment for 'Foreign Lecturer' (One-year Contract)  Detail  27 April 2563 27 May 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง รายละเอียด 27 เมษายน 2563 8 พฤษภาคม 2563 
ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  รายละเอียด    
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด   7 เมษายน 2563 10 เมษายยน 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  รายละเอียด  23 มีนาคม 2563 27 มีนาคม 2563 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2563 รายละเอียด 16 มีนาคม 2563  15 พฤษภาคม 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 3/2563  รายละเอียด  24 กุมภาพันธ์ 2563  30 เมษายน 2563 
Recruitment for 'Foreign Teacher' (One-year Contract)  Detail  17 February 2020  28 February 2020
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2563  รายละเอียด 7 กุมภาพันธ์ 2563  31 มีนาคม 2563 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียด  20 มกราคม 2563  14 กุมภาพันธ์ 2563 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  รายละเอียด  27 มกราคม 2563  31 มกราคม 2563 
© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search