เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวหน่วยงานคลัง

สรุปรายงานปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขในการตีกลับของการจัดทำฏีกาเงินงบประมาณแผ่นดิน

และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ


ปัญหา-แนวทางแก้ไข 27 ส.ค..63


ปัญหา-แนวทางแก้ไข 25 ส.ค..63


 

ปัญหา-แนวทางแก้ไข 20 ส.ค..63


 

ปัญหา-แนวทางแก้ไข 18 ส.ค..63


 

ปัญหา-แนวทางแก้ไข 13 ส.ค..63


 

ปัญหา-แนวทางแก้ไข 11 ส.ค..63


ปัญหา-แนวทางแก้ไข 06 ส.ค..63


ปัญหา-แนวทางแก้ไข 04 ส.ค..63


ปัญหา-แนวทางแก้ไข 30 ก.ค..63


ปัญหา-แนวทางแก้ไข 23 ก.ค..63


ปัญหา-แนวทางแก้ไข 21 ก.ค..63


 

ปัญหา-แนวทางแก้ไข 16 ก.ค..63


ปัญหา-แนวทางแก้ไข 14 ก.ค..63


 ปัญหา-แนวทางแก้ไข 9 ก.ค..63


 

 ปัญหา-แนวทางแก้ไข 2 ก.ค..63


ปัญหา-แนวทางแก้ไข 30 มิ.ย..63


 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search