เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ร่างประกาศประกวดราคา

ประกาศร่างเอกสาร ประกาศ Tor ประกวดราคาซื้อรถเก๋งปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๕๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2563-03/09/2563)


ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าสิทธิ์การใช้ชุดโปรแกรมของไมโครซอฟท์ (Microsoft Campus Agreement) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 63087417093 (วันที่รับฟังคำวิจารณ์ 25/08/2563-28/08/2563)


ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี (รถยนต์เก๋ง) จำนวน 2 คัน เลขที่โครงการ 63087125490 (วันที่รับฟังคำวิจารณ์ 17/08/63-20/08/63)


ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่โครงการ 63077326393 (วันที่รับฟังคำวิจารณ์ 22/07/63-29/07/63)


ร่างเอกสาร ประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) และอุปกรณ์จัดเก็บ Log File เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ (17/07/2563-22/07/2563)


ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่รับฟังคำวิจารณ์ (01/07/2563-08/07/2563) เลขที่โครงการ 63067394821


ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน วันที่รับฟังคำวิจารณ์ (23/06/2563-26/06/2563) เลขที่โครงการ63067285224


ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าชุดการเรียนการสอนและสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR แบบออนไลน์ จำนวน ๕,๗๐๐ สิทธิ์ " ประกาศรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 15/06/2562 - 18/06/2563 เลขที่โครงการ 63067181404


ร่างประกาศ TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (08/04/2563-13/04/2563)


ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 268 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่รับฟังคำวิจารณ์ 16/03/2563-19/03/2563 เลขที่โครงการ : 63037100153


ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ 16/03/2563-19/03/2563 เลขที่โครงการ : 63027419098


ร่างเอกสารเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ (11/03/2563-12/16/2563) เลขที่โครงการ:63037107314)


ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ (09/03/2563-12/03/2563) เลขที่โครงการ:63037055821


ร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังสูง พร้อมระบบส่งน้ำประปา มรร.บางคล้า จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)(ระหว่างว้นที่ 05/03/2563-10/03/2563)


ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (Closed Circuit Television CCTV) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 มี.ค-5 มีค63)


ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมเดินสายเมนภายในอาคารเรียน (มรร.เมือง) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ (02/03/2563-05/03/2563) เลขที่โครงการ : 63027456189 


ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 19 ก.พ 63-24 ก.พ.63)


ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มรร.บางคล้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่รับฟังคำวิจารณ์ 18/02/63-21/02/63 เลขที่โครงการ 63027189609


ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา หน้าอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรร.บางคล้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ (14/02/2563-19/02/2563) เลขที่โครงการ : 63027179900


ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังสูง พร้อมระบบส่งน้ำประปา มรร.บางคล้า จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 5 กพ.63-11 กพ.63


ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในมหาวิทยาลัย (มรร.เมือง) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ 04/02/2563-07/02/2563 (เลขที่โครงการ : 63017451636) 


ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบประเมินก๊าซมีเทนจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่รับฟังคำวิจารณ์ (27/01/63-30/01/63) เลขที่โครงการ 63017377483


ร่างประกาศซื้อชุดทดลองมอเตอร์ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ (23/01/2563-28/01/2563) (เลขที่โครงการ 63017339460)


ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา หน้าอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรร.บางคล้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ (22/01/2563-27/01/2563) (เลขที่โครงการ 63017236581)


ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (Closed Circuit TelevisionCCTV) จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ (14/01/2563-17/01/2563) (เลขทีโครงการ 63017137081)

© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search