เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน (ข้อมูล ณ วันที่ 2กันยายน 2563)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)


 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทเงินรายได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2563)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)


 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563)

 

© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search