เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30

(เว้นวันหยุดราชการและวัหยุด กศ.พท.)

bilingual thai english big edit

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Philosophy & Vision & Mission

 

Philosophy

An Education Provider for Local Development.


Vision

A Leading Social Enterprise University in the Eastern Thailand to Create Innovation

with Royal Philosophy.


Mission

To achieve the vision depending on the mission framework by virtue of Section 8 of Rajabhat University Act A.D. 2004 and the 12th National Economic and Social Development Plan, Rajabhat Rajanagarindra University defined 5 missions as below;

  1. To produce the graduated students to be ethical, professional in their programs and local wisdom of Eastern for serving the social demands and developing Thailand regarding the Thailand 4.0 policy as well as strengthening teachers and educational staff.
  2. To create the research and innovations based on resources and local wisdom for permanent development.
  3. To develop and transfer technology to local communities for serving the local communities’ demands by following the King Rama IX theory for better and sustainable quality in their lives.
  4. To service academic and cooperate with educational institutions, local communities, domestic and international organizations for the local wisdom development in the eastern as well as strengthening of competence of the head of community, religious leader and local politicians.
  5. To restore arts, culture and local wisdom

Core value: RRU’s operational guideline is followed the concept of sufficiency economy.

© Copyright 2021 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search