เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30

(เว้นวันหยุดราชการและวัหยุด กศ.พท.)

bilingual thai english big edit

Rajabhat Rajanagarindra University (RRU) 422

Maruphong Road Namuang subdistrict, Muang district, Chachoengsao province, 24000
Tel.038-500-000 Fax. 038-810-337
 
© Copyright 2022 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search